Home » Posts tagged"Hemophilia C"
Bệnh Hemophilia là gì? Lịch sử căn bệnh Hemophilia
4 Aug
2017
Written by admin

Bệnh Hemophilia là gì? Lịch sử căn bệnh Hemophilia »

Lịch sử bệnh Máu khó đôngBệnh Hemophilia đã xuất phát từ những năm 1800. Qua nhiều ghi chép, Read more…